Friday, October 2, 2009

Modyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

A. IBA'T IBANG LAHI NG ITIK

I. Mga Lahing Pang-Itlog

1. Katutubong Itik (Itik pateros)
2. Khaki Campbell
3. Indian Runner

II. Mga Lahing Pang-karne

1. Pekin Duck
2. Mule Duck
3. CV 200

B. PAG-AALAGA NG ITIK

I. Pagpili ng Aalagaang Itik

II. Pagkilala sa Kasarian ng Itik

III. Pabahay para sa mg Itik

IV. Mga Dapat Isaalang-alang sa Pabahay sa mga Itik
Modyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

A. IBA'T IBANG LAHI NG ITIK

May dalawang uri ng lahi ng itik na naaayon sa kapakinabangan nito. May mga lahi ng itik na pang-itlog at mayroon namang lahi na pang-karne. Mahalagang malaman ang iba't-ibang lahi ng itik upang makapamili ng dapat alagaan. Mahalagang malaman rin ang market demant ng bawat lahi. Sa ating bansa, ang lahi ng itik na maaaring alagaan ay ang mga sumusunod: Katutubong itik o lalong kilala sa tawag itik pateros, Khaki Campbell, Indian Runner, Pekin, CV 2000 at Muscovy na kilala s tawag na bibi. Ang mga lahing ito ay may kanya-kanyang katangian.

I. Mga Lahing Pang-Itlog

1. Katutubong Itik (Itik Pateros)

Ang katutubong Itik ang inaalagaan ng mas maraming mag-iitik dito sa Pilipinas dahil ang mga ito ay hiyang na sa ating klima at kapaligiran. Ito ay inaalagaang mabuti para sa produksyon ng balut, isa sa paboritong pagkain ng Pinoy. Mas maliit ang kanilang katawan king ikukumpara sa mga angkat na lahi subalit marami at malalaking mangitlog ang mga ito lalo na kung, mapangangasiwaang mabuti.

Ang iba pang katangian ng katutubong itik ay ang mga sumusunod:

a. Hindi marunong maglimlim. Dahil dito, mahaba ang panahon nila para sa paningitlog at hindi sila nagagambala dito paglilimlim sa itlog at seho.

b. May ba't-ibang kulay ngunit kalimitan ay kulay abo, kape, at itim.

c. Malalaki ang mga itlog at may timbang na humigit kumulang sa 65 gramo bawat isa.

d. Nagsisimulang mangitlog sa gulang na hanggang apa na buwan.

2. Khaki Campbell

Ang Khaki Campbell ay angkat na lahi ng itik na nanggaling sa Inglatera at Amerika. Tulad ng itik Pateros, ito ay may kakayahan ding mangitlog ng marami (hanggang 300 na itlog o higit pa sa isang taon), kung maayos ang pangangasiwa.

Mga Katagian:

a. May kulay kayumanggi na medyo naitim-itim sa bangdang ulo.

b. Ito ay aktibo at hiyang sa lupa kaya hindi gaanong mahilig lumangoy.

k. Katamtamang laki ng mga nagiging itlog, makapal ang balat, at may timbang na humigit-kumulang sa 70 gramo ang bawat isa.

3. Indian Runner

Ang Indian Runner naman ay nagmul sa East Indies.

Mga Katangian:

a. tuwid ang tindig at halos diretso ang leeg;

b. mahaba at balingkinitan ang likod; at

k. nangingitlog ng kasindami ng Khaki CampbellModyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

A. IBA'T IBANG LAHI NG ITIK

II. Mga Lahing Pang-Karne

1. Pekin Duck

Ang Pekin Duck ay nanggaling sa Tsina. Ang itik na ito ay ipinagbibili sa gulang na wlo hanggang 12 linggo.

Mga Katangian:

a. maamo;

b. nagsisimulang mangitlog sa gulang na 6 hanggang 7 buwan ngunit hindi gaanong marami ang itlog, umaabot lang sa 180 hanggang 200 ang itlog nito sa isang taon;

k. puti ang balahibo at madilaw ang balat ng paa at tuka; at

d. kung minsan, ito ay mapagkakamalang gansa.

2. Mule Duck

Ito ang pangunahing lahing pangkarneng itik sa Taiwan. Ito ay nabuo sa pinagsama-samang lahi ng Pekin, Tsaiya at Muscovy.

Mga katangian:

a. mabnilis lumaki;

b. maganda ang kalidad ng karne; at

k. maaaring tumimbang ng mahigit pa sa dalawang kilo kung ito'y aalagaan hanggang 10 linggo.

3. CV 2000

Ang CV 2000 ay "commercial hybrid" na nagmula Cherry Valley Farms sa Inglatera. Kulay puti at berde ang balat ng kanyan itlog. Maaaring mag-alaga para pang-karne, pang-itlog o pareho. Ang balahibo nito ay ginagamit na materyales sa paggawa ng jacket.

Mga katangian:

a. kulay puto;

b. kulay berde ang balat ng itlog; at

k. may timbang na humigit-kumulang sa 75 gramo ang bawat itlog.Modyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

B. PAG-AALAGA NG ITIK

I. Pagpili ng Aalagaang Itlog

Sa pagsisimula ng negosyo ng pag-iitikan, maaaring bumili ng mga seho o kaya ay dumalagang itik na malapit nang mangitlog. Kung seho ang bibilhin, mangangailangan ng mga kagamitan sa pagpapainit at pagpapalaki para masubaybayan at maaasikaso nang maayos ang pagpapalaki sa mga itik.

Kung dumalaga ang bibilhin, hindi na kailangan ang mga kagamitan sa pagpapainit at pagpapalaki. Maikling panahon lamang ang hihintayin at maaaring mabalik na ang puhunan. Kaya lang, mas malaki ang kakailanganing puhunan para sa pambili ng itik, dahil hindi alam kung anong klaseng pagpapalaki ang gagawin, at walang tala lalung-lalo na sa kalusugan.

Maaari ring bumili ng mga seho na tatlo hanggang apat na lingo na ang edad. Hindi na kailangan ang pagbibigay ng painit para sa mga ito.

Sa pagpili ng aalagaang itik, alamin ang mga katangian ng lahi. Kinakailangang malulusog at walang depekto ang gagamiting palahian. Ang gulang ng lalaki ay dapat na kapareho rin ng sa babae o mas matanda pa ng isang buwan.

Dapat alisin ang mga itik na may depekto o kapansanan dahil may malaking posibilidad na makaapekto ito sa paglaki at pangingitlog. Ang ilang batayan ng pagpili ng itik na may kapansanan ay ang mga sumusunod:

- lupaypay ang pakpak;
- kakaibang hugis ng tuka;
- bulag o may kapansanan sa mata;
- pilay o may kapansanan sa paa;
- paling ang buntot; at
- kakaibang kulay ng balahibo sa lahi.

Ang mga ganitong kapansanan ay maaaring mamana at maging dahilan para bumaba ang pangkalahatang katangian ng mga alagang itik. Ang mga kapansanang ito ay maiiwasan kung bibili ng mga seho sa kilalang papisaan.Modyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

B. PAG-AALAGA NG ITIK

II. Pagkilala sa Kasarian ng Itik

Ang isang barako ay kailangan sa bawat pito hanggang sampung babaing itik o dumalaga, kaya mahalagang malaman ang kasarian ng mga ito.

Narito ang katangian ng bawat kasarian:

Barakong Itik:

- mas magaspang ang ulo
- mas mabigat ang katawan
- mas mahina, maigsi at mababa ang tono ng boses o pagkuwak
- kulot ang balahibo sa ibabaw ng buntot

Inahing Itik:

- mas makinis ang ulo
- malakas at matinis ang boses o pagkuwak
- ang balahibo sa buntot ay dikit sa katawanModyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

B. PAG-AALAGA NG ITIK

III. Pabahay Para sa mga Itik

Kailangan ng itik ang wastong pabahay upang mas maayos ang pag-aalaga sa mga ito. Ang bahay ng mga itik ay kinakailangang itayo sa mga lugar na hindi malapit sa daanan ng tao o sasakyan, may magandang bentilasyon, at maayos na daluyan ng tubig.

Maaring gumamit ng lokal na materyales tulad ng kawayan, nipa, coco-lumber, pawid, at kogon. Ang mga materyales na ito ay mas mura at mas mainam gamitin para sa bahay ng mga itik kaysa sa ibang uri ng materyales. Ang dingding ay dapat bukas upang lagusan ng hangin. Karaniwang ginagamit na pangdingding ang silat ng kawayan, nilalang alambre at lambat na nylon.Modyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

B. PAG-AALAGA NG ITIK

IV. Mga Dapat Isaalang-alang sa Pabahay sa mga Itik

1. Ang pabahay na may sukat na 16 na metrong parisukat at 3 metro ang taas ay maaaring paglagyan ng 100 na itik. Kaya kung may 500 na itik, ang pabahay nito ay dapat na may lawak na 80 metrong parisukat.

2. Ang masikip na lugar ay nagiging dahilan upang ang mga itik ay magtukaan at magkasugatan. Ang bawat itik ay dapat bigyan ng lugar sa kulungan na may luwang na 0.16 metrong parisukat.

3. Ang lupa ay maaaring latagan ng malinis na bualaw, busal ng mais, balat ng mani at iba pang katulad na materyales. Ito ay ginagawa para mapanatiling tuyo ang sahig at maiwasan ang sakit.

4. Maaaring lagyan ang pabahay ng languyan na 3.27 metro (10 talampakan) ang lapad at 6.55 metro (20 talampakan) ang haba na kasya para sa 50 itik. Tandaan na ang pagkakaroon ng languyan ay hindi nakakaapekto sa pangingitlog ng itik dahil may mga lahi na di naman nangangailangan nito.

5. Lagyan ng bakod na net o kawayan na sapat lamang ang taas upang makalakdaw ang nag-aalaga. Pagsama-samahin sa isang kulungan ang mga itik na iisa ang gulang. Nag-aaway-away ang mga itik na magkakaiba ang gulang kung magkakasama sila sa iisang lugar. Ang mga maliliit na itik ay tinutulak at tinutuka ng mas matandang itik at inaagawan ng lugar sa kainan.

6. Gumawa din ng pakainan at labangan o inuman. Ang pangkaraniwang pakainan o patukaan ay yari sa kahoy. Ito ay may lalim na 15.24 cm (anim na pulgada), may lapad na 30.48 cm (12 pulgada) at may habang 1.52 metro (limang talampakan). Sa bawat patukaan ay maaaring magsalo ang 10 hanggang 15 itik. Ang ganitong uri ng pakainan ay madaling linisin at ilipat. Maaari ring gumamit ng palanggana, hinating lumang gulong ng sasakyan o kaya'y rektanggulong pakainan para magsilbing labangan o inuman.

7. Ang mga itik ay sa madaling araw nangingitlog. Nangingitlog sila sa lugar na tinutulugan nila. Ang paglalagay ng ipa o kusot sa lugar na ito ay makakatulong nang malaki para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga itlog at maging ng kulungan ng mga itik.Modyul I

MGA PANGUNAHING BAGAY NA DAPAT MALAMAN SA PAG-AALAGA NG ITIK

B. PAG-AALAGA NG ITIK

V. Mga Dapat Tandaan ng mga Nagnanais ng Pumasok sa Negosyo ng Pag-iitikan.

1. Importante ang sapat na kaalaman tungkol sa tamang paraan ng pag-aalaga ng itik.

2. Nararapat na may naihanda at naisip nang lugar kung saan itatayo ang pabahay para sa mga itik.

3. Nararapat na may sapat na puhunan para panggastos sa pag-iitikan.

4. Dapat may kaalaman sa palagiang mapagkukunan ng sapat na dami at may kalidad na seho, o dumalagang itik.

5. Dapat ding may mapagkukunan ng patuka, tubig at gamot para sa mga itik.

6. Mahalagang mayroon nang mapagbebentahan ng mga itlog, seho, at iba pang produkto mula sa itik.

7. Dapat na malapit ang itikan sa palengke upang mas madali ang pagbili ng mga pangangailangan at pagbebenta ng mga proukto.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

A. PAGHIHIWALAY NG MGA ITIK

B. PANGANGASIWA AT PAG-AALAGA SA MGA ITIK

I. Pagpapalaki sa Itik

II. Paglilimlim

III. Pag-aalaga ng Seho

IV. Pagpapastol ng mga Itik

K. PAGPAPAKAIN SA MGA ITIK

I. Mga Maaaring Ipakain sa Itik

II. Inirerekomendang dami ng sustansya sa pagkain ng Paitluging Itik

III. Inirerekomendang dami ng Sustansya sa Pagkain ng Itik na Pang-Karne

IV. Mga Dapat Tandaan sa Pagpapakain

D. MGA SAKIT AT PESTE NG MGA ITIK

I. Mga Sakit ng Itik

II. Mga Peste sa mga Itik

E. MGA PAYO UPANG MAIWASAN ANG SAKIT AT PESTE SA MGA ITIK
V. Mga Dapat Tandaan ng mga Nagnanais ng Pumasok sa Negosyo ng Pag-iitikan.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

A. PAGHIHIWALAY NG MGA ITIK

Mga Dapat Tandaan:

1. Ang mga itik ay dapat hiwalay ayon sa edad. Ito ay ginagawa upang mapadali ang pangangasiwa at maiwasan ang pag-aaway-away.

2. Ang mga itik ay may gulang na 18 linggo o higit pa ay dapat ihiwalay sa karamihan ng mga seho. Ang mga batang itik ay higit na sensitibo sa sakit kaysa sa matandang itik.

3. Ibukod din ng kulungan ang mga dumalagang itik na malapit nang mangitlog. Ito ay upang mapangasiwaan nang maayos ang pangingitlog. Ang itik ay kadalasang nagsisimulang mangitlog sa gulang na 22 hanggang 24 na linggo.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

B. PANGANGASIWA AT PAG-AALAGA SA MGA ITIK

I. Pagpapalaki sa Itik

Mga Dapat Tandaan:

1. Ang mga itik na palalakihin ay dapat na manggaling sa magandang lahi, walang kapansanan at magkasinggulang ang babae at lalaki.

2. Ang mga babae at lalaking itik mula pagkapisa hanggang limang buwang gulang ay dapat na inaalagaang magkakahiwalay.

3. Sa gulang na 5-6 na buwan ay maaari nang pagsamahin sa kulungan ang dumalaga at barakong itik. Sa ganitong gulang ay handa silang mag-asawa at ang babaing itik ay makapagbibigay ng ng mataas na uri ng itlog.

4. Sa bawat isang lalaki ay maaaring magsama ng 7-10 na babaeng itik. Kaya kung may 70-100 babaeng itik maaaring magsama ng 10 barakong itik sa isang kulungan.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

B. PANGANGASIWA AT PAG-AALAGA SA MGA ITIK

II. Paglilimlim

May mga lahi ng itik na naglilimlim at nagpipisa at mayroon namang hindi. Sa mga itik na hindi naglilimlim, ang artipisyal na incubator ay kailangan para magkaroon ng seho. Ang itik Pateros ay hindi naglilimlim kaya ang pagbabalut at pagpipisa ng itlog ay ginagamitan ng artipisyal na incubator.

Maroong dalawang paraan ng pagpisa ng mga itlog. Ito ay ang paggamit ng artipisyal na incubator at ang paggamit ng tuong. Ang init ng artipisyal na incubator ay maaaring manggaling sa kuryente, LPG (Liquefied Petroleum Gas) at sa mga ilawang gumagamit ng kerosene gas at iba pa.

1. Paggamit ng artipisyal na Incubator.

Mga Dapat Tandaan:

a. Kailangang panatilihin ang init sa humigit-kumulang 100F at halumigmig na 55% hanggang 60%.

b. Huwag pagsabayin ang pagpapapisa ng itlog ng itik at ng manok sa isang incubator sapagkat magkaiba ang kanilang pangangailangan

k. Siguraduhin na ang lagayan ng tubig sa ilalim ay laging may laman upang mapanatili ang halumigmig.

d. Baguhin ang posisyon ng mga itlog ng tatlong beses o mahigit pa sa isang araw. Ito ay upang maiwasang dumikit ang bilig sa balamban ng itlog.

2. Pagtutuong

Ang pagtutuong ay isang paraan ng pagpapapisa ng itlog ng itik na namana natin sa mga Intsik. Ito ay mas praktikal sa pagbabalut at pagseseho.

Mga Kailangan sa Pagtutuong::

a. Mga tuong o malalaking basket na yari sa kawayan.

b. Mga "panyo" na yari sa nylon net o kulambo

k. Katre na yari sa kahoy at may sukat na 4 x 4 metro

d. "Pasilawan" o mga kahong yari sa kahoy na may bumbilya sa loob.

Mga paraan sa pagtutuong:

a. Ibilad sa araw ang mga itlog sa loob ng 10 minuto kapag mainit, bandang alas diyes hanggang alas-onse ng umaga. Gumamit ng sako o banig sa pagbibilad.

b. Pagsapit ng alas-singko ng hapon, ilagay ang mga itlog sa panyo. maglagay ng 100 itlog sa bawat isang panyo. Isalansan ang mga panyong may itlog sa loob ng tuong. Pagpalit-palitin ng puwesto ang mga itlog sa loob ng siyam na araw upang mapanatiling pantay ang init at gumanda ang paglaki ng bilig.

k. Pagkalipas ng siyam na araw, silawan ang mga itlog para malaman kung may nabuong bilig. Maging maingat sa pagsilaw ng hindi mabasag ang mga itlog. Ang mga klase ng itlog na pinipisa na nakukuha sa pagsilaw ay ang sumusunod:

- Patay na bilig - penoy (walang itim na bahagi na maaninag sa itlog). Kung malaki na ang bilig at ito ay patay, hindi ito gumagalaw. Kung minsan ay may makikitang ugat na hugis bahay-gagamba na nakadikit sa balat ng itlog.

- Walang bilig - sariwa pa (buo at buhay ang bilig) Ang itlog na ito ay dapat ipagpatuly ang pagpisa. Ang ganitong bilig ay may maaaninag na itim na bahagi. Ito ay gumagalaw at hindi nakadikit sa balat ng itlog. Ihiwalay ang mga penoy mula sa mga itlog na buhay at buo ang bilig.

d. Ibalik ang mga itlog na may buhay na bilig sa tuong. Walong salansan lamang ng panyong may itlog ang ilagay sa bawat tuong. Lagyan ng sako ang itaas ng tuong at patungan ng panyo o net na may palay. Ang Pinainitang palay ang magbibigay ng kailangang init ng mga itlog. Takpan ng sako ang mga tuong.

e. Ilipat ang mga itlog sa isang papag sa ika-20 araw. Halu-haluin ang mga ito sa loob ng apat na araw para maging pantay ang init at maging maganda ang uri ng magiging balut o seho.

g. Pagkaraan ng apat na araw, silawang muli ang mga itlog para malaman kung alin ang may malaki nang bilig. Ihiwalay ang penoy at iba pang reject na itlog.

h. Ilagay muli ang mga itlog na may malaking bilig sa papag. Pagkaraan ng 9-11 na araw, mapipisa na ang mga itlog. Kung may itlog na hindi pa napisa, maaaring papisain ito sa loob ng tuong. Kung ito'y buhay, mapipisa ito pagkaraan ng apat na oras.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

B. PANGANGASIWA AT PAG-AALAGA SA MGA ITIK

III. Pag-aalaga ng Seho

Kapag napisa na ang mga itlog, maaari nang ilipat ang mga seho sa maliit na kulungang ang paligid ay yari sa kahoy at net.

Mga Dapat Tandaan sa Pag-aalaga ng Seho:

1. Ang mga kulungan na paglilipatan ay dapat na nasa lugar na malilim. Dapat din na ito ay nasa lugar na ligtas sa malakas na hangin at ligaw na hayop katulad ng daga, pusa, at iba pa.

2. Kalatna ng ipa o tuyong dayami ang sahig ng kulungan. Kung ang sahig ng kulungan ay silat na kawayan o kahoy, maaaring latagan ito ng lumang dyaryo.

3. Kailangan ng mga seho ang painit mula sa unang linggo pa lamang. Kung buwan ng Enero at Pebrero, ang atripisyal na init ay maaaring ibigay sa loob ng 10 araw lamang. Para sa pagpapainit, maaaring gumamit ng lamparang gasera o kaya'y bumbilyang de kuryente na 25, 50 o 100 watts. Kung tama ang init at temperatura, nakakalat ng pantay ang mga seho sa paligig ng pinagmumulan ng init. Kung sobrang lamig ay nagkukumpol-kumpol sila at lumalapit sa pinagmumulan ng init at kung sobrang init naman ay lumalayo ang mga seho sa pinagmumulan ng init.

4. Kapag may napansing palatandaan ng sakit, kaagad na ihiwalay at gamitin ang seho.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

B. PANGANGASIWA AT PAG-AALAGA SA MGA ITIK

IV. Pagpapastol ng mga Itik

Ang sistema ng pagpapastol sa mga itik ay ang pagpapaubaya sa kanila na humanap ng pagkain sa paligid. Malaki ang matitipid kung gagamitin ang sistemang ito. Maaari itong gawin sa mga itik na higit sa apat na linggo ang edad. Buong araw ang pagpapastol sa bagong inanihang palayan, o sa parang upang doon makahanap at makakain ang mga itik ng butil ng palay, suso, damo, bulati, o kaya'y mga insekto. Kapag gabi ay kinukulong ang mga ito sa isang ligtas na lugar. Maaaring gawin ang pagpapastol sa panahon ng paglaki at pangingitlog.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

K. PAGPAPAKAIN SA MGA ITIK

Mahalaga ang tamang pagpapakain sa mga itik upang ito ay lumaking malulusog at gumanda ang produksiyon ng itlog. Sa tradisyunal na sistema, ang kapipisang seho ay agad na pinapakain ng lugaw na hinaluan ng isda o hipon. Kapag lumalaki na ay pinapastol sila sa mga palayan upang doon makakuha ng dagdag na pagkain mga suso at iba pa.

I. Mga Maaaring ipakain sa Itik:

1. starter mash* - Ibinibigay sa itik na may edad na isang araw hanggang anim na linggo.

2. grower mash* - para sa itik na may edad na anim na linggo hanggang apat na buwan.

3. layer mash - ipinapakain sa itik na may edad na apat na buwan pataas.

4. mash feed - binubuo ng giniling na mais, giniling na utaw o soy bean, giniling na isda, darak na may balat ng talaba, giniling na buto, at karagdagang bitamina at mineral.

5. pellets - uri ng patuka na ginagawang butil-butil.

6. sariwang suso - isang galon para sa 24 na itik na nangingitlog sa bawat araw. Ito ay sinasabing nakakadagdag sa produksyon ng itlog at nakapagbibigay ng likas na lasa at amoy ng balut.

* Kung wala nang makuhang starter mash at grower mash na pang-komersyal para sa mga itik, maaaring gamitin ang starter at grower mash na ginagamit para sa manok.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

K. PAGPAPAKAIN SA MGA ITIK

II. Inirerekomendang dami ng sustansya sa pagkain ng Paitluging Itik.
Nutrient Starter

Grower
Breeder
0-2 na linggo 3-8 na linggo 9-20 na linggo Humigit sa 20
Metabolizable Energy kcal/kg 2750.00 27500.00 2700.00 2650.00
Protein, % 20.00 18.00 15.00 18.00
Minerals
Calcium, % 0.90 0.80 0.80 2.50
Phosphorus, % 0.45 0.45 0.45 0.45
Sodium, % 0.15 0.15 0.15 0.15
Copper, mg/kg 8.00 8.00 8.00 8.00
Iodine, mg/kg 0.60 0.60 0.60 0.60
Iron, mg/kg 80.00 80.00 80.00 80.00
Manganese, mg/kg 100.00 100.00 100.00 100.00
Zinc, mg/kg 60.00 60.00 60.00 60.00
Vitamins
Biotin, mg/kg 0.10 0.10 0.20 0.20
Choline, mg/kg 8000.00 1800.00 1100.00 1100.00
Folic Acid mg/kg 1.00 1.00 1.00 1.50
Niacin, mg/kg 60.00 60.00 60.00 60.00
Pantothenic Acid, mg/kg 15.00 15.00 15.00 15.00
Pyridoxine, mg/kg 66.00 6.00 6.00 9.00
Riboflavin, mg/kg 5.00 5.00 5.00 8.00
Thiamine, mg/kg 4.00 4.00 4.00 2.00
Vitamin A, IU/kg 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
Vitamin B12, mg/kg 0.10 0.01 0.10 0.01
Vitamin D2, UI/kg 600.00 600.00 600.00 1000.00
Vitamin E, mg/kg 20.00 20.00 20.00 20.00
Vitamin K, mg/kg 2.00 2.00 2.00 2.00
Pinagkunan: Institute of Animal Science, UPLB, Los Baños, Laguna na ayon sa The Philippines Recommends for Duck Raising ng PCARRD.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

K. PAGPAPAKAIN SA MGA ITIK

III. Inirerekomendang dami ng Sustansya sa Pagkain ng Itik na Pang-Karne
Nutrient Starter Grower Finisher
0-2 na linggo 2-4 na linggo 4-7 na linggo
Protien, % 22.00 18.00 16.00
Metabolizable energy, kcal/kg 3086.00 3086.00 3086.00
Kcal ME/% protien 64.00 78.00 88.00
Calcium
minimum, % 0.80 0.70 0.60
maximum, % 1.00 1.00 1.00
Phosphorus
Total, % 0.70 0.65 0.60
Available, % 0.45 0.40 0.35
Sodium, % 0.17 0.14 0.14
Chloride, % 0.12 0.12 0.12
Manganese, mg/kg 55.00 55.00 55.00
Zinc, mg/kg 33.00 33.00 33.00
Vitamins (karagdagang dami)
Vitamin A, UI/kg 8818.00 6613.00 4409.00
Vitamin D3, IU/kg 1102.00 881.00 661.00
Vitamin E, IU/kg 5.50 3.30 -
Vitamin K, mg/kg 2.20 2.20 1.10
Riboflavin, mg/kg 6.60 4.40 3.30
Vitamin B12 micro mg/kg 8.80 4.40 4.40
Niacin, mg/kg 55.00 44.00 33.00
Pantothenic acid, mg/kg 6.60 4.40 2.20
Choline, mg/kg 330.00 220.00 110.00
Pinagkunan: Institute of Animal Science, UPLB, Los Baños, Laguna na ayon sa The Philippines Recommends for Duck Raising ng PCARRD.

* Ang Metabolizable energy levels ay maaaring 2865 Kcal/kg - 3306 Kcal/kg depende na lang sa cost of energy. Dapat din i-adjust ang protien level para mapanatili ang recomendadong ME/protien ratio Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

K. PAGPAPAKAIN SA MGA ITIK

VI. Mga Dapat Tandaan sa Pagpapakain

1. Sa sistema ng pagpapakain ng pellets, kailangan na angkop sa edad ng itik ang laki ng butil ng patuka. Ito ay ibinibigay 2 beses sa isang araw at ang dami ay ayon sa mauubos ng itik sa loob ng 15-20 minuto.

Mga Bentahe sa Paggamit ng Pellets:

- nakadaragdag sa timbang sa mga itik na pang-karne
- gumaganda ang balahibo at katawan ng itik
- mas matipid ipakain dahil maiiwasan ang maraming tapon.
- mas malinis ang kainan at paligig

2. Kung mash feed ang gagamitin, magbigay lamang ng kayang kainin ng itik sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Mas mura itong gamitin kaysa pellets.

3. Bigyan ng tubig na inumin ang mga itik sa unang araw pa lamang.

4. Habang lumalaki, dagdagan ang pakain ng mga itik.

5. Mainam ang patlang-patlang na pagbibigay ng patuka dahil natututo ang mga seho na kumain hanggang sa sila ay mabusog. Madali ring matunaw ang kinakain kung pellets ang ibibigay at maihahanda ang seho sa susunod na oras ng pagkain.

6. Sa mga sehong may gulang na mahigit sa dalawang linggo, sapat na ang apat hanggang limang beses na pagpapakain sa bawat araw.

7. Kailangan palaging malinis ang tubig upang may mainom ang mga itik kapag puno na ang kanilang bibig.

8. Ang pinong buhangin ay kinakailangan ng lumalaking itik. Ito ay tumutulong sa pagtunaw ng mga patuka.

9. Kailangan ang angkop na pakainan tulad ng mga lalagyan na malalalim dahil salaulang kumain ang mga itik.Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

D. MGA SAKIT AT PESTE NG MGA ITIK

Ang mga sakit ay maaaring nakakahawa o hindi. Ang nakakahawang sakit ay bunga ng virus, bacteria, at fungi. Ang di-nakakahawang sakit ay dulot ng kemikal na pagkalason, maling pagpapakain at maruming kapaligiran.

I. Mga Sakit ng Itik

1. Duck Cholera - pinaka-karaniwang sakit ng itik na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Ang Duck Cholera ay bunga ng micro-organism na Pasteurella multocida na nakukuha sa maruming pagkain at inumin.

Mga sintomas:

- biglaang panghihina
- kawalan ng ganang kumain
- sobrang kapayatan
- biglaang pagkamatay

Ang Lunas:

- Ang gamot para dito ay antibiotic at sulfa drug therapy. Kung mayroon nang sakit ang isa sa mga itik, ihiwalay kaagad.

2. Viral Hepatitis - Nakukuha mula sa kontaminadong pagkain at inumin. Ang kadalasang nahahawa ng sakit na ito ay ang mga seho na wala pang apat na linggo.

Mga Sintomas:

- panginginig ng mga paa
- biglaang pagkamatay
Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

D. MGA SAKIT AT PESTE NG MGA ITIK

II. Mga Peste sa mga Itik

1. eye worms
2. intestinal flukes
3. tape worms
4. roundworms
5. kuto

Paraan ng Pag-iwas:

Kailangan ang periodic deworming at aplikasyon ng insecticide sa malalang kaso.

Modyul II

PANGANGASIWA NG ITIKAN

E. MGA PAYO UPANG MAIWASAN ANG SAKIT AT PESTE SA MGA ITIK

1. Kumuha ng mga selo mula sa mapagkakatiwalaang papisaan (mga kilalang nagtitinda ng magagandang lahi). Ito ay upang masiguradong walang taglay na sakit o peste ang mga aalagaan.

2. Panatilihing malinis ang itikan at ang paligid nito.

3. Magbigay ng antibiotic-vitamin-mineral premix kung kinakailangan.

4. Siguraduhing malinis ang pagkain at ang inumin ng mga itik. Palitan lagi ng malinis na tubig ang inuman. Linisin ang pakainan sa tuwing matapos kumain ang mga itik.

5. Ihiwalay at gamutin kaagad ang mga itik na may sakit o napeste.

6. Pakainin ng wasto ang mga itik ayon sa payong dami at klase ng pagkain.

7. Ang namatay na itik at iba pang basura ay sunugin o kaya'y ibaon sa lupa.

8. Makipag-ugnayan sa National Animal Disease Diagnostic Lab ng Bureau of Animal Industry tungkol sa mga sakit at peste ng itik. Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITLOG NG ITIK

A. PAGGAWA NG BALUT

I. Mga Kagamitan sa Paggawa ng Balut

II. Mga Hakbang sa Paggawa ng Balut

III. Mga Hakbang sa Paggawa ng Balut kung incubator ang gagamitin

B. PAGGAWA NG PENOY

K. PAGGAWA NG ITLOG NA MAALAT

I. Mga Kailangan sa Paggawa ng Itlog na Maalat

II. Mga Hakbang sa Paggawa ng Itlog na Maalat

D. PAGGAWA NG CENTURY EGG

I. Mga Kailangan sa Paggawa ng Century Egg

II. Paraan sa Paggawa

E. MGA LUTUIN NA MAGAGAWA MULA SA ITLOG NG ITIK

I. Pickles na Itlog ng Puto

II. Leche Flan (Pulang Itlog ng Pato)

III. Leche Flan (Puti ng Itlog)

IV. Paggawa ng Arnibal para sa Leche Flan
Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

Bukod sa karne ng itik na kilalang kilala sa mga Chinese restaurant, marami pang mga produkto na magagawa lalo na sa sariwang itlog ng itik. Ito ay bahagi rin sa negosyo ng pag-iitikan. Ilan sa mga produktong ito ay ang balut, penoy, itlog na pula, at century egg.

Sa modyul na ito ay isa-isang tatalakayin ang mga pamamaraan at tamang proseso sa paggawa ng mga produktong mula sa itlog ng itik. Para sa taong nais matuto, ang bawat proseso ay madaling masundan. Kung hindi pag-iitikan ang napiling negosyo maaaring pagtuunan na lamang ng pansin ang paggawa ng mga produkto mula sa itlog ng mga itik.

A. PAGGAWA NG BALUT

Ang balut ay itlog ng itik na isinalang sa incubator sa loob ng 14 hanggang 18 araw. Pagkatapos, ito ay inilalaga mula 20 hanggang 30 minuto bago kainin. Kilalalang-kilala ang balut sa ating bansa dahil ito ay masarap at masustansya. Ito ay karaniwang inilalako kung gabi.

I. Mga Kagamitan sa Paggawa ng Balut

Ang kalimitang pagawaan ng balut o balutan ay mababang gusali na yari sa kawayan o nipa ang dingding at may galbanisadong yero bilang bubong. Ito ay may maliit na bintana at pintuan upang mapanatili ang tamang bentilasyon sa loob. Gumagamit ng ipa o kaya'y pinaglagariaan sa sahig upang mapanatiling tuyo ang loob ng gusali.

Sa paggawa ng balut kailangan ang sumusunod. 1. tuong - basket na yari sa kawayan o lalagyang silindriko na bukas ang magkabilang dulo. May 34 pulgada ang taas at 21 pulgada ang diyametro. Ang espasyo sa paligid ay nilalagyan ng ipa ng palay.

2. tikbo - supot na yari sa sinamay o nylon na may sukat na 2 x 2 o apat na piyeng kuwadrado.

3. kawa o kalderong malaki

4. silawan na yari sa kahoy na may bombilya

5. palay o ipa ng palay

6. sakong jusiModyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

A. PAGGAWA NG BALUT

II. Mga hakbang sa Paggawa ng Balut

1. Piliin ang mga itlog

- Dapat malinis at malaki ang mga ito.
- Ang edad ng itlog ay di lalagpas sa limang araw mula sa pagkalabas nito nito sa itik
- Dapat ay makapal ang balat. Iwasan ang may tunog ba bamban (hollow) at tunog na basag.

2. Maglagay ng 125 na itlog sa bawat tikbo.

3. Initin ang palay sa kawa o kaldero na may temperaturang 102F o 45C. Malalaman na sapat ang init kung ang palay ay kulay kayumanggi at kayang hawakan sa palad pagka-alis sa apoy.

4. Maglagay ng dalawang supot ng palay sa pinaka-ilalim ng tuong.

5. Maglagay ng isang tikbo ng mga itlog sa ibabaw ng supot ng palay. Pagsalit-salitin ang mga supot ng ininit na palay at tikbo ng itlog hanggang sa mapuno ang tuong. Ang bawat tuong ay naglalaman ng 10 tikbo ng itlog.

6. Maglagay ng dalawang supot ng ininit na palay sa pinaka-ibabaw upang makulong ang init. Kung masyadong malamig ang panahon maaaring initin muli ang palay sa umaga at sa hapon.

7. Takpan ng sakong jusi ang ibabaw.

8. Ikutin o biling-bilingin ang mga itlog ng mga dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw para pantay ang init.

9. Pagkaraan ng 11 araw, maaari nang gawin ang pagsisilaw. Ang pagsisilaw ay ang pagtatapat ng mga itlog sa ilaw. Ito ay ginagawa upang masilip kung may bilig o wala.

10. Pagtapat ng itlog sa ilaw at nasilip na ang bilig, ihiwa;ay kaagad ang mga ito sa walang bilig at sa patay na ang bilig. Ang itlog na patay o walang bilig ay ginagawang penoy.

11. Ulitin ang pagtatapat sa ilaw pagkalipas ng ika17 o ika-18 araw upang ihiwalay ang mga abnoy o yung may patay na bilig.

12. Piliin ang mga balut at ilagay sa malaking kawa o kaldero.

13. Lagyan ng tubig ang kaldero at isalang sa kalan. Hayaang nakasalang sa loob ng 20 hanggang 30 minuto upang malutong mabuti.

* Ang mga balut na may edad na 14-16 na araw ay tinatawag na balut mamatong at ang mga nakaabot sa 18 araw ang edad ay tinatawag na balut sa puti.

Kung may sariling incubator, tray na kasya sa loob nito ang gagamitin na lalagyan ng mga itlog ng itikModyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

A. PAGGAWA NG BALUT

III. Mga Hakbang sa Paggawa ng Balut kung incubator ang gagamitin.

1. Piliin ang mga itlog.

2. Ilagay sa tray ang mga itlog. Gumamait ng manipis na lambat kapag ililipat ang mga itlog sa tray upang hindi mabasag.

3. Ipasok ang tray sa incubator. I-set ang temperatura sa 35C (100F) at iwanan ang mga itlog. Ang pagsisilaw o candling ay kapareho ng panahon ng ginagamit sa unang proseso.

* Mas hindi matrabaho ang paggamit ng incubator dahil mapapanatili ang tamang temperatura na kailangan ng mga itlog ngn itik.

Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

B. PAGGAWA NG ITLOG NG PENOY

Ang penoy ay itlog ng itik na hindi nabuo ang bilig. Ito ay ipinagbibili ng mas mura sa balut. Ang mga itlog na hindi maaaring gawing balut at inihiwalay bilang penoy ay nilalaga din at pagkatapos ay ipinagbibili na kasama ng mga balut.
Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

K. PAGGAWA NG ITLOG NA MAALAT

Ang itlog na maalat o itlog na pula ay binababad sa pinaghalong asin at putik. Ito ay kinukulayan ng pula. Ang mga itlog na natira o pinagpilian mula sa gagawing balut ang siyang ginagawang itlog na pula. Kilalang-kilala ito na pang-ulam lalo na kung agahan.

I. Mga Kailangan sa Paggawa ng Itlog na Maalat

a. isang parte ng asin sa bawat parte ng putik (maaari ring isang balde ng asin sa isang balde ng putik)

b. 100 itlog ng itik

k. kalderong lagaan ng itlog.

d. grana solution (apat na tasang tubig at 1/4 kutsaritang grana food color)

e. kahoy na kahon na may sukat na 14 x 14 x 21 pulgada at may dyaryo sa ilalim.

g. manipis na lambat o net sa pang-lipat ng itlog

Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

K. PAGGAWA NG ITLOG NA MAALAT

II. Mga Hakbang sa Paggawa ng Itlog na Maalat

1. Paghaluing mabuti ang asin at putik hanggang sa magsama ito.

2. Itubog ang mga itlog sa nagawang halo.

3. Ilipat ang mga itlog sa kahong inihanda at iwanan ng 18 araw.

4. Hugasan ang itlog pagkalipas ng 18 araw.

5. Lagyan ng tubig ang kaldero at pakuluan.

6. Ihalo ang ginawang grana solution sa tubig

7. Isaling ang mga itlog sa kaldero sa pamamagitan ng manipis na lambat.

8. Isalang ang kaldero at pakuluin ng 30 minuto hanggang isang oras.

9. Hanguin at palamigin ang mga itlog.

10. Itabi sa mga basket o kahong may dyaryo o basahan.

Ang mga itlog na maalat na pinatatagal ng mga 19 na araw ay sinasabing mas masarap at mas tumatagal. Ang pula ng itlog ay malangis-langis at mas mabenta.

Bukod sa asin at putik, maaari rin na ibabad ang itlog ng itik sa tinatawag na brine solution. Ito ay asin na nilagay sa tubig na may salinometer reading na 100. Ang itlog ay binababad sa loob ng 12 araw upang maabaot ang tamang alat.

* Ang itlog na pula o itlog na maalat ay kalimitang hinahalo sa kamatis at ginagawang pang-ulam.
Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

D. PAGGAWA NG CENTURY EGG

I. Mga Kailangan sa Paggawa ng Centry Egg

a. itlog ng itik

b. malaking balde

k. tubig

d. solusyon ng asin (sodium chloride), sodium hydroxide, Ferric Oxide, Copper Sulfate, Lead Oxide, Tannin

Ang paghahalo ng mga solusyon ay nababatay sa bigat ng mga itlog.
Porsyento (%)
Tubig 100
Asin 8
Sodium Hydroxide (NaOH) 4.2
Ferric Oxide (Fe2O3) 0.5
Copper Sulfate (CuSO4) 0.05
Lead Oxide (Pb) 0.03
Tannin 0.05
Black tea 1.5-2.0


Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

D. PAGGAWA NG CENTURY EGG

II. Paraan ng Paggawa:

1. Piliin ang may magaganda at makakapal na balat na itlog ng itik.

2. Tunawin ang asin (Sodium Chloride) sa tubig.

3. Idagdag ang Sodium Hydroxide, Ferric Oxide, Copper Sulfate, Lead Oxide at Tannin sa solusyon.

4. Haluin ng maigi.

5. Ilubog ang mga itolg sa solusyon sa loob ng apat na linggo.

6. Ang solusyon ay dapat na panatilihin sa silid na ang temperatura ay may 28C. Kung walang silid na may ganitong temperatura maaaring patagalin ang pagbabad ng itlog ng 15 araw kung mainit ang panahon at 28 araw kung tag-lamig naman.

* Ang century egg ay paboritong pagkain sa nga Chinese restaurant at karaniwang sinasamahan ng atsara.Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

E. MGA LUTUIN NA MAGAGAWA MULA SA ITLOG NG ITIK

I. Pickles na Itlog ng Pato

Mga Sangkap:

12 itlog ng pato
1 1/4 puswelong suka
3/4 puswelong asuka na tersera klase
1/4 puswelong asin
1/2 ulo ng bawang
kapirasong luya
1 kutsaritang pamintang buo
1 katamtamang laki ng sibuyas (optional)

Mga Hakbang:

1. Ilaga ang mga itlog

2. Balatan at ilagay sa malinis na garapon.

3. Pitpitin ang bawang at luya.

4. Pag-apatin ang sibuyas o ilahok ng buo.

5. Ilagay ang bawang, luya at sibuyas sa suka na kasama ang paminta.

6. Pakuluan ng ilang sandali

7. Salain at ibuhos sa mga nilagang itlog.

* Ibabad hanggang sa nais nang kainin. Habang tumatagal sa pagkababad ang mga itlog sa sukang ito ay laong sumasarap ang lasa. Kung nais na maanghang-anghang ay maaaring lagyan ng sili.Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

II. Leche Flan (Pulang Itlog ng Pato)

Mga Sangkap:

10 pula ng itlog ng pato
1 malaking lata ng gatas ebaporada
1 malaking lata ng gatas kondensada
1 1/2 tasang puting asukal
1 kutsaritang ginayat na balat ng dayap o
1 kutsaritang vanilla]

Mga Hakbang:

1. Lusawin ang asukal sa gatas ebaporada.

2. Ilahok sa pula ng itlog at gatas kondensada.

3. Haluin lamang at huwag batihin.

4. Salain sa pinong tela

5. Ihalo ang balat ng dayap na yinadyad o kaya'y ang vanilla.

6. Isalin sa liyanerang may arnibal.

7. Pasingawan sa lutuan ng puto o malaking kawali o kalderong may kumukulong tubig

Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

III. Leche Flan (Puti ng Itlog)

Mga Sangkap:

10 puti ng itlog
1 latang maliit na gatas ebaporada
1 1/2 tasang asukal na puti

Mga Hakbang:

1. Lusawing mabuti ang puting asukal sa puti ng itlog at gatas.

2. Salain at lagyan ng vanilla o yinadyad na balat ng dayap.

3. Ilagay sa liyanerang may arnibal at lutuin ng tulad sa pagluluto ng pula ng itlog.

4. Maaaring lagyan ito ng pasas.

* Mas masarap ang leche flan na yari sa itlog ng pato lalo na kung purong pula ng itlog ang gagamitin. Mas maganda ang "consistency" at mas malasa.

Modyul III

PAGGAWA NG MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

IV. Paggawa ng Arnibal para sa Leche Flan

Mga Sangkap:

1 tasang asukal na puti
1/4 tasang tubig

Mga Sangkap:

1 tasang asukal na puti
1/4 tasang tubig

Mga Hakbang:

1. Pakuluin ang tubig na kasama ang asukal sa isang kaserola.

2. Pabayaang kumulo hanggang sa pumula. Huwag Haluin.

3. Kapag mapula at malapot na, ibuhos ng tig-kakaunti sa mga liyanerang paglulutuan ng leche flan.

* Kung maraming arnibal ang nais, maaaring dagdagan ang asukal sa tubig upang hinfi masunog ang pagkakaluto ng arnibal dahil magiging mapait ang lasa nito.Modyul IV

PAGBEBENTA NG ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIKA. MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

I. Pagbebenta ng Itlog

II. Pagbebenta ng mga Seho at Itik

III. Pagbebenta ng Itik ng Pang-karne

B. MGA SISTEMA NG PAGBEBENTA NG MGA ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

K.LUTIN NA MAAARING GAWIN MULA SA KARNE NG ITIK

I. Kalderetang Pato


Modyul IV

PAGBEBENTA NG ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

A. MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

I. Pagbebenta ng Itlog

Pangunahing produkto ng itik ang itlog. Sinasabing pumapangalawa ang itik sa manok kung produksiyon ng itlog ang pag-uusapan. Ang itlog ng itik ay maaaring ibenta nang sariwa. Bukod diro, maaari ring gawing balut, penoy, itlog na pula at century egg.

Mga payo sa Pagbebenta ng Sariwang Itlog ng Itik at iba pang Produkto mula dito:

1. Maghanap ng mga posibleng mapagbebentahan ng itlog ng itik. Suriin din ang presyon ng itlog sa bawat pagbebentahan.

2. Linising mabuti ang mga itlog na ibebenta. Mas kaakit-akit sa mamimili ang itlog na may malinis na balat.

3. Ihiwalay ang mga itlog ayon sa timbang. Ito ay depende sa laki at bigat ng mga itlog. Ang mga di-pangkaraniwan ang laki ay maaaring gawing extra large o jumbo, ang malalaki ay large, ang katabtaman ay medium at ang maliit ay small. Iba-ibahin ang presyo ng bawat grade o laki.

4. Pangasiwaang mabuti ang pagdadala ng mga itlog sa bentahan. Mas mainam na ito ay nakalagay sa mga tray o kahon. Lagyan ng dayami ng palay sa bawat hanay upang hindi mabasag at magkaroon ng sapat na distansya para sa bentilasyon.

5. Kailangang pag-aralan ang panahon ng pagbebenta ng mga itlog ng itik. Pangkaraniwan na mas mura ang bentahan ng itlog kapag panahon ng tag-init dahil sa mas mataas ang produksyon kung pahaba ang araw. Mahina rin ang benta ng itlog kung bakasyon ng mga estudyante. Kapag kilala na ng mga mamimili ang nagbebenta ng itlog, pinupuntahan na nila ang mga ito. Kaya mahalaga sa nag-uumpisa na magsimula ng tama, panatilihin ang mataas na kalidad ng mga itlog at ang magandang reputasyon sa negosyo.
Modyul IV

PAGBEBENTA NG ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

A. MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

II. Pagbebenta ng mga Seho at Itik

Bukod sa mga itlog, maaari ring magbenta ng seho at mga itik na nasa tamang gulang na. Ito ay kalimitang binibiki ng mga nais magsimula ng itikan.

Mga Dapat Tandaan:

1. Maghanap ng mga mapagbebentahan ng seho at itik. Maaari rin na magpalathala ng advertisement.

2. Panatilihing maganda ang pagaalaga ng mga seho at itik. Ibenta ang mga ito na walang sakit at kapansanan sa mas mataas na presyo.

3. Piliin ang may magandang lahi. Ihiwalay ang seho at itik na pang-itlog sa mga pang-karne. Maaaring ibahin ang presyo nito. May mga lahi din na maaaring parehong pang-karne at pang-itlog.

4. Gumamit ng karton ng kahoy na matitibay sa pagluluwas ng mga seho at itik. Sapat na dami ng seho at itik sa bawat karton upang hindi manghina at mamatay.

Katulad din sa pagbebenta ng itlog, mahalaga ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga seho at itk. Kung magiging establisado na ang pangalan ng mag-iitik hindi na magiging mahirap ang pagbebenta ng mga seho at itik. Ang nagbebenta na mismo ang pinupuntahan ng mga mamimili.Modyul IV

PAGBEBENTA NG ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

A. MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

III. Pagbebenta ng Itik na Pang-karne

Ang mga itik na pang-karne ay maaaring ibenta ng linis na o buhay pa. Ang mga itik na hindi na nangingitlog o mahina nang mangitlog ay maaari ring ibenta sa mga nagtitinda sa palengke.

Mga dapat tandaan:

1. Ang Pekin Duck ay maaaring ibenta kapag umabot na sa edad na pito hanggang 10 linggo.

2. Ang muscovy o bibi ay maaari namang ibenta sa edad na 10 hanggang 18 linggo.

3. Kung karne na mismo ang ibebenta, siguraduhing nalinis nang mabuti at natanggal nang lahat ng balahibo.

4. Panatilihing sariwa at malinis ang karne upang maging mataas ang presyo.

5. Ilagay sa mga polyethylene bag at itago sa refrigerator lalo na kung hindi agad ibebenta ang mga ito.

Mga Payo sa Pagkatay ng Itik

1. Hindi na dapat bigyan ng pagkain 12 oras bago patayin ang itik. Bigyan lamang ng maraming tubig dahil mapapanatili nito ang taas ng kalidad ng karne ng itik.

2. Gilitan ang parte ng leeg, sa may ibaba ng kaliwang tainga. Patuluing mabuti ang dugo.

3. Itubog sa pinakuluang tubig nang isang minuto. Ang inirerekomendang temperatura ng tubig ay 55C hanggang 60C.

4. Tanggalin ang balahibo. Unahin ang malalaki at matitigas na balahibo. Ingatan ang pag-tanggal ng mga balahibo sa may parting dibdib ng itik dahil madaking masira ang balat sa parteng ito. Tanggalin di ang maliliit na balahibo o 'yong tinatawag na "pin feathers"

5. Maaaring putuling ang mga paa at kuko.

6. Hiwain ang bandang tiyan at tanggalin ang mga lamang loob. Ihiwalay ang atay, at balunbalunan, lapay at puso. Ito ay maaaring ibenta nang hiwalay o muling ibalik sa loob ng karne.

8. Isa sa mga patakaran ng NMIC (National Meat Inspection Commission) ang pagtutubog ng karne sa tubig na may chlorine bago itago at ibenta.Modyul IV

PAGBEBENTA NG ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

B. MGA SISTEMA NG PAGBEBENTA NG MGA ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

Maaaring ibenta ang halos lahat ng bahagi ng itik at mga produkto mula dito. Hindi mahirap ang pagbebenta dahil sa ngayon ay malaki ang pangangailangang matugunan ang demand ng mga itlog at karne ng itik. May iba't-ibang marketing channels o mga sistema ng pagbebenta ng mga ito:

1. Producer - Wholesaler - Retailer - Consumer

Kinukuha ng mga wholesaler ang mga itlog mula sa mag-iitik, pagkatapos ay ibinibenta nila ang mga itlog sa mga retailer sa tindahan o palengke.

2. Producer - Wholesaler - Magbabalut - Retailer o Vendor - Consumer

Ibinibenta ng wholesaler ang mga itlog sa mga magbabalut. Ipinapasa naman ng mga magbabalut sa mga vendors at ibinibenta sa mga mamimili.

3. Producer - Hatchery - Duck Raiser

Ang mga papisaan, na minsan ay balutan rin, ay kumukuha ng itlog mula sa mga mag-iitik. Ang magbabalut na mismo ang nagpipisa sa mg itlog at seho sa mga nagsisimulang mag-iitik.

4. Producer - Magbabalut - Retailer - Consumer

Ang magbabalut ay kumukuha ng itlog maula sa mag-iitik at ibinibenta naman sa mga retailers at vendors.

5. Producer - Century/Salted Egg Wholesaler - Retailer - Consumer

Ang mga wholesaler mismo ang gumagawa ng century eggs at itlog na maalat na ipinagbibili sa malalaking wholesalers tulad ng mga hotel, restawran at ospital. Maaari ring ganito ang sistemang gawin sa pagbebenta ng karne ng itik.
Modyul IV

PAGBEBENTA NG ITIK AT MGA PRODUKTO MULA SA ITIK

K. LUTUIN NA MAAARING GAWIN MULA SA KARNE NG ITIK

I. Kalderetang Pato

Mga Sangkap:

1/2 keso
3 ulo ng sibuyas
6 na kamatis
1 latang pork and beans
1 kutsarang olive oil
1 puswelong sweet pickles
2 kutsarang mantikilya
1 boteng 7-up o kaya's 1/2 boteng serbesa at 1/2 boteng pepsi cola
toyo
paminta
asetunas
2 pato

Mga Hakbang sa Pagluluto

1. Himulmulan at linisin ang 2 pato. Pagputul-putulin.

2. Hiwain nang pakuwadrado ang kamatis at sibuyas.

3. Pagsama-samahin ang lahat ng sangkap at pakuluan sa kaserola hanggang sa lumambot ang karne ng pato.

4. Timplahan ng tama lamang.

* Maaaring samahan ng ibang sahog o karne na tatama sa lasa ng pato. Kalimitan ay may kalansahan ang lasa ng karne ng pato kaya ang tamang paglagay ng spices upang maging masarap ang timpla.

Ang lathalaing ito ay isang magkaugnay na proyekto ng Unibersidad ng Pilipinas sa Los Baños at ng Technology ang Livelihood Resource Center sa ilalim ng Technology Outreach Program.